mapa strony   |   kontakt   |


Data
2024-05-09 10:34:37

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2024-04-10 15:53:30

zamiana struktury graficznej na opisową w celu zwiększenia dostępności

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2024-04-02 11:59:11

zm

zmiany do tekstu
klauzula informacyjna

Data
2024-03-28 14:07:14

aktualizacja

zmiany do tekstu
Deklaracja dostępności

Data
2024-03-28 13:59:50

aktualizacja

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2024-03-27 12:50:20

korekta

zmiany do tekstu
Deklaracja dostępności

Data
2024-03-12 13:04:19

zarząd

zmiany do tekstu
Rada Instytutu

Data
2024-03-04 13:46:44

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2024-02-13 14:57:25

zmiana adresu eDoręczenia: AE:PL-36846-95307-WCJCR-25

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2024-02-13 14:54:14

utrzymanie adresu EPUAP zamiast eDoręczenia: AE:PL-36846-95307-WCJCR-25

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2024-01-26 14:22:59

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2024-01-03 09:13:57

aktualizacja funkcji

zmiany do tekstu
Rada Instytutu

Data
2024-01-03 09:03:21

aktualizacja adresu skrzynki

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2023-12-14 16:26:58

aktualizacja

zmiany do tekstu
Rada Instytutu

Data
2023-12-14 13:36:56

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-11-28 10:39:18

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-11-20 07:35:56

aktualizacja

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2023-11-20 07:33:15

aktualizacja

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2023-11-02 11:15:21

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-10-26 17:22:31

aktualizacja klauzul: pracowniczej, szkoleniowej, najemców

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2023-10-26 17:03:17

aktualizacja instrukcji

zmiany do tekstu
Instrukcja korzystania z serwisu BIP

Data
2023-10-20 10:39:27

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-10-11 15:26:11

aktulizacja

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2023-10-11 15:24:49

aktualizacja

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2023-10-02 15:32:47

statut 2023

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2023-09-27 12:49:50

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-09-07 13:31:57

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-09-05 13:51:46

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-08-07 08:25:07

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-07-25 13:38:17

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-07-25 13:34:23

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-06-21 14:33:18

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-06-14 12:03:39

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-06-02 07:05:22

aktualizacja schematu

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2023-05-29 14:15:08

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-05-26 13:19:18

edycja

zmiany do tekstu
Katalog Administracji Publicznej

Data
2023-05-26 13:05:53

doprecyzowanie

zmiany do tekstu
Katalog Administracji Publicznej

Data
2023-05-26 12:58:12

aktualizacja

zmiany do tekstu
Katalog Administracji Publicznej

Data
2023-05-18 10:31:17

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-05-18 10:29:17

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-05-11 12:31:17

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-04-19 06:48:16

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-04-17 12:59:06

korekta imienia

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-04-14 13:11:43

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-04-11 12:29:35

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-03-29 13:21:04

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-03-10 13:27:08

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-02-14 14:12:18

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-02-14 12:39:54

aktualizacja

zmiany do tekstu
Rejestry, ewidencje, archiwa

Data
2023-02-14 12:38:01

doprecyzowanie

zmiany do tekstu
Struktura własnościowa i majątek

Data
2023-02-14 09:41:55

aktualizacja

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2023-02-14 09:33:11

aktualizacja

zmiany do tekstu
Struktura własnościowa i majątek

Data
2023-01-30 10:47:57

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-01-13 12:23:06

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2023-01-13 12:09:24

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2022-12-16 15:05:36

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2022-12-05 12:46:04

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2022-10-18 15:15:13

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2022-10-17 08:19:00

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2022-10-07 09:00:16

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2022-09-27 13:37:53

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2022-09-27 13:37:06

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2022-09-27 13:36:28

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2022-09-27 13:34:54

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2022-09-07 13:37:38

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2022-08-08 12:29:41

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2022-05-16 18:03:05

akt

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2022-05-16 18:00:14

akt

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2022-05-16 17:48:42

akt

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2022-05-16 17:45:19

akt

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2022-05-16 17:01:30

akt

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2022-05-16 16:55:17

aktualiz

zmiany do tekstu
Rejestry, ewidencje, archiwa

Data
2022-05-16 16:49:55

aktualizacja

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2022-05-12 09:46:56

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2022-04-14 15:26:18

zm

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2022-03-18 06:49:33

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2022-03-07 13:06:55

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2022-03-03 15:26:09

zm

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2022-02-03 10:31:21

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2022-02-01 11:04:45

sytlistyka

zmiany do tekstu
Rejestry, ewidencje, archiwa

Data
2022-02-01 11:01:01

aktualizacja

zmiany do tekstu
Rejestry, ewidencje, archiwa

Data
2022-01-28 14:49:25

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2022-01-20 18:55:06

zm likwidacja biblioteki

zmiany do tekstu
Rejestry, ewidencje, archiwa

Data
2022-01-18 09:31:32

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2022-01-17 16:37:20

zm

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2022-01-04 16:51:10

zm adresu

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2021-12-03 11:50:20

akt hiperłącza

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2021-12-03 11:48:34

aktualizacja

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2021-12-03 11:20:08

aktualizacja hiperłącza

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2021-12-03 11:18:10

aktualizacja hiperłącza

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2021-12-01 15:12:02

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2021-11-10 09:11:06

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2021-10-22 14:10:53

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2021-10-06 11:37:23

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2021-10-06 08:39:18

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2021-09-10 14:47:55

akt

zmiany do tekstu
Struktura własnościowa i majątek

Data
2021-09-09 14:59:58

aktualizacja

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2021-09-09 10:17:42

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2021-08-16 13:45:26

aktualizacja

zmiany do tekstu
Kierownictwo zarządcze

Data
2021-08-02 10:25:33

aktu

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2021-07-23 11:11:25

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2021-06-09 13:23:41

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2021-05-13 07:10:06

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2021-05-06 09:44:57

zm.

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2021-05-06 09:22:00

zm

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2021-04-26 13:54:18

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2021-03-31 10:38:15

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2021-03-18 15:40:54

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2021-02-10 08:15:46

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2021-02-10 07:11:57

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2021-02-10 00:48:32

zm

zmiany do tekstu
Struktura własnościowa i majątek

Data
2021-02-10 00:44:10

zm

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2021-02-10 00:42:21

zm

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2021-02-10 00:40:18

akt

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2021-02-09 14:16:15

zm - usuniecie rej umów z 2019

zmiany do tekstu
Rejestry, ewidencje, archiwa

Data
2021-02-09 14:14:03

akt

zmiany do tekstu
Struktura własnościowa i majątek

Data
2021-01-19 09:18:52

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2021-01-19 09:16:01

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2021-01-14 13:38:02

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-12-29 10:36:56

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-12-21 14:03:23

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-12-14 14:46:56

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-11-26 12:58:19

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-11-18 12:33:58

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-11-04 13:39:06

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-11-04 13:28:26

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-11-04 13:09:32

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-10-14 18:44:45

ZM

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2020-10-14 18:43:36

AKT

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2020-10-14 10:05:28

akt

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2020-10-13 18:05:24

AKT

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2020-10-13 10:11:15

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-10-07 12:02:45

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-09-18 10:29:22

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-09-07 14:49:58

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-09-07 14:49:16

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-09-07 10:01:14

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-08-27 16:29:39

zm

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2020-08-19 12:09:56

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-08-19 11:40:51

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-08-10 12:27:17

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-08-10 08:42:38

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-08-04 19:17:24

akt

zmiany do tekstu
Kierownictwo zarządcze

Data
2020-07-13 16:46:09

zm

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2020-07-13 16:30:24

aktual

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2020-06-08 11:54:22

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-05-28 12:37:06

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-05-11 10:52:26

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-04-16 14:35:48

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-04-07 09:34:35

aktualizacja

zmiany do tekstu
Kierownictwo zarządcze

Data
2020-04-06 09:06:31

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-04-03 15:55:05

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-04-03 11:46:24

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-03-19 11:34:26

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-03-04 16:27:47

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-03-04 16:22:30

korekta

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-03-04 16:01:49

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-02-06 10:22:08

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-02-06 10:21:08

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-01-16 16:20:51

akt

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2020-01-07 07:30:40

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2020-01-03 08:08:14

zm

zmiany do tekstu
Rada Instytutu

Data
2020-01-03 08:06:03

zm

zmiany do tekstu
Witamy w BIP EMAG!

Data
2020-01-03 07:56:03

akt

zmiany do tekstu
Rejestry, ewidencje, archiwa

Data
2020-01-03 07:55:35

aktualizacja

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2020-01-03 07:49:18

aktualizacja

zmiany do tekstu
Rada Instytutu

Data
2020-01-03 07:48:29

aktualizacja

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2020-01-03 07:43:25

aktualizacja

zmiany do tekstu
Kierownictwo zarządcze

Data
2020-01-03 07:40:04

aktualizacja

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2019-12-30 10:59:00

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2019-12-12 17:58:54

zm

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2019-12-12 15:54:21

zm

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2019-11-28 14:01:32

zm

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2019-11-27 13:00:40

zm

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2019-11-27 12:57:24

zm

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2019-11-27 12:56:28

zm

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2019-11-26 17:17:29

zm

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2019-11-26 17:14:16

zm

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2019-11-26 17:08:10

zm

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2019-11-26 17:06:29

zm

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2019-11-26 16:47:30

ZM

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2019-11-26 16:47:04

zm

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2019-11-26 16:39:39

ZM

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2019-11-26 16:33:20

zm

zmiany do tekstu
klauzule i wnioski do IOD

Data
2019-11-26 16:27:48

aktualizacja

zmiany do tekstu
Wnioski do IOD

Data
2019-11-05 07:58:55

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2019-10-02 10:29:09

korekta

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2019-10-02 10:28:04

korekta

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2019-10-02 10:21:19

korekta

zmiany do tekstu
Witamy w BIP EMAG!

Data
2019-10-02 10:19:02

publikacja statutu otrzymanego 30-09-2019

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2019-09-04 09:54:28

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2019-08-22 15:05:02

zm

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2019-08-22 15:01:59

zm

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2019-08-22 15:01:30

zm

zmiany do tekstu
Struktura własnościowa i majątek

Data
2019-08-22 15:00:46

zm

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2019-08-22 14:59:33

aktualizacja

zmiany do tekstu
Struktura własnościowa i majątek

Data
2019-08-13 08:39:49

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2019-07-23 10:50:23

aktualizacja

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2019-07-16 10:26:40

zm

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2019-07-16 10:26:01

zm

zmiany do tekstu
WYNIKI REKRUTACJI

Data
2019-07-10 08:04:31

aktualizacja

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2019-07-10 08:03:33

aktualizacja

zmiany do tekstu
Kierownictwo zarządcze

Data
2019-07-10 07:59:04

ZM

zmiany do tekstu
WYNIKI

Data
2019-07-10 07:51:55

zm nazwy

zmiany do tekstu
OFERTY PRACY

Data
2019-05-21 09:46:20

zm

zmiany do tekstu
OFERTY PRACY

Data
2019-05-21 09:28:53

zm

zmiany do tekstu
OFERTY PRACY

Data
2019-05-20 14:55:31

zm

zmiany do tekstu
OFERTY PRACY

Data
2019-05-20 14:46:14

zm

zmiany do tekstu
OFERTY PRACY

Data
2019-05-20 14:42:42

zm

zmiany do tekstu
OFERTY PRACY

Data
2019-05-20 14:31:12

aktu

zmiany do tekstu
OFERTY PRACY

Data
2019-05-20 14:07:03

akt

zmiany do tekstu
OFERTY PRACY

Data
2019-04-17 09:30:19

zm

zmiany do tekstu
Konkursy usunięte

Data
2019-04-17 09:29:09

zm

zmiany do tekstu
Konkursy minione

Data
2019-04-16 16:33:01

zm

zmiany do tekstu
zamówienia publiczne

Data
2019-04-16 16:15:38

zm

zmiany do tekstu
Witamy w BIP EMAG!

Data
2019-04-16 16:08:35

zm

zmiany do tekstu
Witamy w BIP EMAG!

Data
2019-04-16 16:04:10

zm

zmiany do tekstu
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Data
2019-04-16 15:53:21

ZM

zmiany do tekstu
Zamówienia publiczne

Data
2019-04-16 15:50:40

zm

zmiany do tekstu
Witamy w BIP EMAG!

Data
2019-04-16 15:48:57

zm

zmiany do tekstu
Witamy w BIP EMAG!

Data
2019-04-16 15:42:48

zm

zmiany do tekstu
KARIERA

Data
2019-04-16 15:42:20

ZM

zmiany do tekstu
Konkursy

Data
2019-04-16 15:40:06

zm

zmiany do tekstu
Struktura własnościowa i majątek

Data
2019-04-16 15:36:46

zm

zmiany do tekstu
Struktura własnościowa i majątek

Data
2019-04-16 15:33:54

zm

zmiany do tekstu
Struktura własnościowa i majątek

Data
2019-04-16 15:31:06

zm

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2019-04-16 15:29:46

aktualizacja

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2019-04-16 15:11:44

aktualizacja

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2019-04-16 15:03:05

aktualizacja

zmiany do tekstu
Witamy w BIP EMAG!

Data
2019-04-12 08:59:12

aktualizacja

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2019-04-12 08:56:46

aktualizacja

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2019-04-01 15:09:42

aktualizacja

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2019-04-01 15:08:03

aktualizacja

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2019-04-01 15:06:44

aktualizacja

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2019-04-01 15:05:16

aktualizacja

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2019-04-01 15:01:23

aktualizacja

zmiany do tekstu
Struktura własnościowa i majątek

Data
2019-04-01 14:52:36

aktualizacja

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2019-04-01 14:48:22

aktualizacja

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2019-04-01 14:28:40

aktualizacja

zmiany do tekstu
Kierownictwo zarządcze

Data
2019-04-01 14:27:50

aktualizacja

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2019-04-01 14:24:39

aktualizacja

zmiany do tekstu
Witamy w BIP EMAG!

Data
2019-01-08 12:46:23

aktualizacja

zmiany do tekstu
Rejestry, ewidencje, archiwa

Data
2019-01-08 12:43:39

aktualizacja

zmiany do tekstu
Rejestry, ewidencje, archiwa

Data
2019-01-08 10:03:16

aktualziacja

zmiany do tekstu
Rejestry, ewidencje, archiwa

Data
2019-01-02 09:58:49

zmiany

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2018-12-04 13:16:08

edycja

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2018-12-04 13:13:30

edycja

zmiany do tekstu
Wnioski do IOD

Data
2018-12-04 12:53:05

edycja

zmiany do tekstu
Wnioski do IOD

Data
2018-12-04 12:49:01

aktualizacja

zmiany do tekstu
Kierownictwo zarządcze

Data
2018-09-17 09:22:21

zmiany

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2018-09-17 09:06:32

edycja

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2018-09-17 08:28:33

zmiana sch.

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2018-09-17 08:27:40

zmiana schematu

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2018-09-03 13:48:01

edycja

zmiany do tekstu
Kierownictwo zarządcze

Data
2018-09-03 11:05:14

EDYCJA

zmiany do tekstu
Kierownictwo zarządcze

Data
2018-09-03 11:00:17

EDYCJA

zmiany do tekstu
Kierownictwo zarządcze

Data
2018-09-03 10:56:40

nowa nominacja

zmiany do tekstu
Kierownictwo zarządcze

Data
2018-07-12 17:50:10

edycja

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2018-07-12 17:49:21

edycja

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2018-07-12 17:47:46

edycja

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2018-07-12 17:43:08

edycja

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2018-07-12 17:41:21

edycja

zmiany do tekstu
Witamy w BIP EMAG!

Data
2018-07-12 17:40:36

edycja

zmiany do tekstu
Wnioski do IOD

Data
2018-07-12 17:39:38

edycja

zmiany do tekstu
Witamy w BIP EMAG!

Data
2018-07-12 17:36:53

edycja

zmiany do tekstu
Akty prawne, Wnioski do IOD

Data
2018-07-12 17:33:19

edycja

zmiany do tekstu
Struktura własnościowa i majątek

Data
2018-07-12 17:31:27

edycja

zmiany do tekstu
Rejestry, ewidencje, archiwa

Data
2018-07-12 17:12:56

aktualizacja

zmiany do tekstu
Instrukcja korzystania z serwisu BIP

Data
2018-07-12 17:11:59

aktualizacja

zmiany do tekstu
Instrukcja korzystania z serwisu BIP

Data
2018-07-12 16:58:52

aktualizacja

zmiany do tekstu
Rejestry, ewidencje, archiwa

Data
2018-07-04 18:12:44

aktualizacja

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2018-07-04 18:09:09

aktualizacja

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2018-07-04 17:49:42

aktualizacja

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2018-07-04 17:48:04

aktualizacja

zmiany do tekstu
Witamy w BIP EMAG!

Data
2018-07-04 17:32:37

aktualizacja

zmiany do tekstu
Rejestry, ewidencje, archiwa

Data
2018-05-28 13:51:48

edycja

zmiany do tekstu
Akty prawne, Wnioski do IOD

Data
2018-05-28 13:51:01

edycja

zmiany do tekstu
Akty prawne, Wnioski do IOD

Data
2018-05-28 13:39:07

edycja

zmiany do tekstu
Akty prawne, Wnioski do IOD

Data
2018-05-25 15:54:56

edycja

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2018-05-25 15:53:24

edycja RODO

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2018-05-25 12:05:15

edycja

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2018-05-25 12:00:44

edycja

zmiany do tekstu
Dane teleadresowe

Data
2018-05-25 11:56:56

edycja

zmiany do tekstu
Redakcja

Data
2018-05-25 11:55:40

edycja

zmiany do tekstu
Redakcja BIP

Data
2018-05-25 11:46:07

przepisy

zmiany do tekstu
Redakcja BIP

Data
2018-03-07 13:59:26

aktualizacja adresu

zmiany do tekstu
Redakcja BIP

Data
2017-09-29 13:47:11

29.09.2017 aktualizacja

zmiany do tekstu
Rejestry, ewidencje, archiwa

Data
2017-07-25 13:22:39

aktualizacja

zmiany do tekstu
Struktura własnościowa i majątek

Data
2017-07-21 09:54:27

aktualizacja danych

zmiany do tekstu
Struktura własnościowa i majątek

Data
2017-07-03 09:16:27

aktualizacja

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2017-05-31 11:32:59

aktualizacja

zmiany do tekstu
Dostęp do informacji nie publikowanych w BIP

Data
2017-05-31 11:25:12

aktualizacja

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2017-05-31 11:18:07

aktualizacja

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2017-05-31 11:13:29

aktualizacja

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2017-05-31 11:08:04

aktualizacja

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2017-03-08 09:31:01

aktualizacja

zmiany do tekstu
Rejestry, ewidencje, archiwa

Data
2017-03-02 13:20:49

wytyczne ministerstwa

zmiany do tekstu
Rejestry, ewidencje, archiwa

Data
2016-12-19 08:08:08

zmiany edycyjne

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2016-12-19 08:06:03

doprecyzowanie

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2016-12-19 07:55:54

doprecyzowanie

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2016-12-19 07:52:08

doprecyzowanie

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2016-12-19 07:41:47

dostosowanie do treści statutu

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2016-09-09 11:29:53

zmiana ustawy o ib

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2016-09-09 10:54:36

zmiany statutu

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2016-09-08 15:01:41

zmiana statutu

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2016-08-05 11:29:09

aktualizacja

zmiany do tekstu
Struktura własnościowa i majątek

Data
2016-08-05 11:27:00

aktualizacja danych

zmiany do tekstu
Struktura własnościowa i majątek

Data
2016-03-31 13:49:41

zmiany techniczne

zmiany do tekstu
Kierownictwo zarządcze

Data
2016-03-31 13:46:21

zmiany techniczne

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2016-03-10 11:26:30

zmiany personalne

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2016-02-12 13:53:37

zm statusu czlonka

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2016-02-11 15:39:01

korekta znaków

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2016-02-11 15:37:40

korekta znaków

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2016-02-11 15:36:29

zmiany personalne

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2016-01-25 12:07:17

aktualizacja

zmiany do tekstu
Dostęp do informacji nie publikowanych w BIP

Data
2016-01-14 12:23:51

poprawa linku

zmiany do tekstu
Dostęp do informacji nie publikowanych w BIP

Data
2016-01-13 17:35:14

edycja

zmiany do tekstu
Konkursy

Data
2016-01-13 17:34:32

edycja

zmiany do tekstu
Konkursy

Data
2016-01-13 17:30:12

edycja

zmiany do tekstu
Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Data
2016-01-13 17:29:14

edycja

zmiany do tekstu
Organizacja, przedmiot działania i kompetencje

Data
2016-01-13 17:23:06

edycja

zmiany do tekstu
Przedmiot działania i organizacja

Data
2016-01-13 17:16:20

edycja

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2016-01-13 17:14:35

edycja

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2016-01-13 17:13:08

edycja

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2016-01-13 17:12:18

edycja

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2016-01-13 17:01:34

edycja

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2016-01-13 16:55:32

edycja

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2016-01-13 16:54:56

edycyjna

zmiany do tekstu
Witamy w BIP!

Data
2016-01-13 16:53:52

edycyjne

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2016-01-13 16:47:15

edycja

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2016-01-13 16:45:44

edycja

zmiany do tekstu
Kierownictwo zarządcze

Data
2016-01-13 16:42:21

zmiany edycyjne

zmiany do tekstu
Dyrektor

Data
2016-01-13 16:33:41

przepisy zewnętrzne

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2016-01-13 16:24:59

edycja

zmiany do tekstu
Przedmiot działania i organizacja

Data
2016-01-13 16:19:58

edycja

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2016-01-13 16:14:18

poprawa edycji

zmiany do tekstu
Struktura własnościowa i majątek

Data
2016-01-13 16:10:07

przepisy zewnętrzne

zmiany do tekstu
Majątek

Data
2016-01-11 09:56:30

zmiana składu

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2015-07-09 19:58:11

zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2014

zmiany do tekstu
Majątek

Data
2015-07-02 09:25:19

redakcja

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2015-07-01 14:20:46

nowy schemat

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2015-06-19 13:44:23

edycja

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2015-06-19 13:35:40

zmiana składu

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2015-06-01 09:57:43

aktualizacja

zmiany do tekstu
Instrukcja korzystania z serwisu BIP

Data
2015-05-21 08:59:13

zmiana domeny

zmiany do tekstu
Redakcja BIP

Data
2015-05-20 10:50:24

aktualizacja

zmiany do tekstu
Dyrektor

Data
2015-05-20 10:49:19

zmiana danych

zmiany do tekstu
Dyrekcja

Data
2015-05-20 10:45:26

zmiana danych

zmiany do tekstu
Dyrektor

Data
2015-05-13 10:13:37

aktualizacja danych

zmiany do tekstu
Instrukcja korzystania z serwisu BIP

Data
2015-05-13 10:07:10

zmiana adresu poczty

zmiany do tekstu
Dostęp do informacji nie publikowanych w BIP

Data
2015-05-13 09:49:15

zmiana adresu

zmiany do tekstu
Redakcja BIP

Data
2015-05-13 09:47:53

zmiana adresu

zmiany do tekstu
Redakcja BIP

Data
2015-05-13 09:44:03

zmiana adresu poczty

zmiany do tekstu
Redakcja BIP

Data
2015-05-13 09:05:24

zmiany adresu strony

zmiany do tekstu
Instrukcja korzystania z serwisu BIP

Data
2015-01-21 09:05:36

aktualizacja

zmiany do tekstu
Dyrekcja

Data
2015-01-21 08:56:48

edycja

zmiany do tekstu
Dyrektor

Data
2015-01-21 08:52:36

aktualizacja

zmiany do tekstu
Dyrektor

Data
2015-01-20 08:00:40

edycja

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2015-01-20 07:54:59

edycja

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2015-01-20 07:47:24

edycja

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2015-01-19 15:30:21

zmiana redakcyjna

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2015-01-19 15:23:44

zmiana składu osobowego

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2014-11-18 12:24:21

edycja

zmiany do tekstu
Dostęp do informacji nie publikowanych w BIP

Data
2014-11-18 12:22:47

edycja

zmiany do tekstu
Dostęp do informacji nie publikowanych w BIP

Data
2014-11-18 12:20:26

edycja

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2014-11-18 12:17:08

edycja

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2014-11-18 12:13:34

edycja

zmiany do tekstu
Witamy w BIP!

Data
2014-11-18 12:12:44

edycja

zmiany do tekstu
Witamy w BIP!

Data
2014-11-18 12:07:18

edycja

zmiany do tekstu
Rejestry, ewidencje, archiwa

Data
2014-11-14 15:55:31

aktualizacja

zmiany do tekstu
Dostęp do informacji nie publikowanych w BIP

Data
2014-11-14 15:44:40

aktualizacja

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2014-11-14 15:37:19

aktualizacja

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2014-11-14 15:29:21

aktualziacja

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2014-11-14 15:27:42

aktualizacja

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2014-11-14 15:20:23

aktualizacja

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2014-11-14 15:12:51

edycja

zmiany do tekstu
Rejestry, ewidencje, archiwa

Data
2014-11-12 13:48:45

aktualizacja

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2014-11-12 13:37:38

redakcyjne

zmiany do tekstu
Majątek

Data
2014-11-12 13:34:46

redakcyjne

zmiany do tekstu
Instrukcja korzystania z serwisu BIP

Data
2014-11-12 13:30:12

aktualizacja

zmiany do tekstu
Witamy w BIP!

Data
2014-11-12 13:22:26

aktualizacja

zmiany do tekstu
Instrukcja korzystania z serwisu BIP

Data
2014-11-12 12:00:43

publikacja danych

zmiany do tekstu
Majątek

Data
2014-11-11 21:53:08

aktualizacja

zmiany do tekstu
Redakcja BIP

Data
2014-11-11 18:56:41

aktualizacja

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2014-11-06 15:45:59

przeredagowanie

zmiany do tekstu
Redakcja BIP

Data
2014-11-04 17:58:40

aktualizacja

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2014-11-04 17:57:24

aktualizacja

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2014-11-04 17:56:17

aktualizacja

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2014-11-04 17:10:35

Zmiana osoby odpowiedzialnej

zmiany do tekstu
Dostęp do informacji nie publikowanych w BIP

Data
2014-11-04 17:05:20

zmiana osoby odpowiedzialnej

zmiany do tekstu
Redakcja BIP

Data
2014-11-04 17:02:08

zmiana osoby odpowiedzialnej

zmiany do tekstu
Redakcja BIP

Data
2014-08-07 08:10:51

dostosowanie treści do obowiązujących przepisów

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2014-08-07 07:51:27

uzupełnienie wpisu

zmiany do tekstu
Dyrekcja

Data
2014-08-07 07:42:13

zmiany składu

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2014-08-07 07:27:21

zmiany organizacyjne

zmiany do tekstu
Dyrekcja

Data
2014-08-07 07:25:42

zmiany organizacyjne

zmiany do tekstu
Dyrekcja

Data
2014-07-02 12:32:28

bardzo ważne zmiany

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2014-01-09 09:14:40

poprawki redakcyjne

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2014-01-08 13:08:31

zmiana organizacyjna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2014-01-08 07:24:23

zmiany organizacyjne

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2014-01-07 10:49:30

zmiany organizacyjne

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2014-01-07 10:44:11

zmiany ustawowe

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2014-01-07 10:40:21

zmiana organizacyjna

zmiany do tekstu
Dyrekcja

Data
2013-04-17 12:37:05

zmiana struktury organizacyjnej

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2012-10-23 09:39:01

zmiany

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2012-10-23 09:13:52

nowy akt prawny

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2012-10-23 09:10:54

zmiany przepisów prawa

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2012-10-23 09:06:41

zmiany

zmiany do tekstu
Dostęp do informacji nie publikowanych w BIP

Data
2012-10-23 09:04:46

zmiany organizacyjne

zmiany do tekstu
Dostęp do informacji nie publikowanych w BIP

Data
2012-10-10 10:37:08

zmiany aktów prawnych

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2012-10-10 10:34:43

literowy błąd

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2012-10-10 10:33:31

doprecyzowanie pojęć

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2012-10-10 10:28:36

zmiany organizacyjne

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2012-10-10 10:26:02

zmiany organizacyjne

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2012-10-10 08:27:15

zmiany tytularne

zmiany do tekstu
Dyrekcja

Data
2012-10-10 08:24:42

zmiany organizacyjne

zmiany do tekstu
Dyrekcja

Data
2012-10-10 08:23:18

zmiany organizacyjne

zmiany do tekstu
Dyrekcja

Data
2012-09-07 11:58:21

zmiany organizacyjne

zmiany do tekstu
Dyrekcja

Data
2012-07-09 10:11:04

zmiany organizacyjne

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2012-03-22 13:27:18

zmiany organizacyjne

zmiany do tekstu
Dyrekcja

Data
2012-03-22 13:26:37

zmiany organizacyjne

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2011-09-01 11:40:01

zmiana schematu

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2011-07-18 08:03:46

poprawka

zmiany do tekstu
Dyrekcja

Data
2011-07-15 07:41:40

zmiana na stanowisku

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2011-07-15 07:35:40

zmiana stanowiskowa

zmiany do tekstu
Dyrekcja

Data
2011-03-07 11:05:42

zmiana formalna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2011-03-07 11:03:14

zmiana

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2011-03-07 09:03:13

zmiana w związku z uzyskaniem tytułu naukowego

zmiany do tekstu
Dyrektor

Data
2011-03-07 09:00:43

błąd

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2011-03-07 08:57:55

zmiana aktów prawnych

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2011-03-07 08:24:35

poprawka formalna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2011-03-04 12:43:16

Nowa lista

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2011-03-02 08:01:45

zmiany osobowe

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2011-03-02 07:47:58

zmiany personalne

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2011-03-02 07:37:54

uzyskanie tytułu naukowego dr inż.

zmiany do tekstu
Dyrektor

Data
2011-02-21 13:35:43

zmiana dokumentu

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2010-10-14 11:11:47

zmiana podstawy funkcjonowania

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2010-10-14 11:08:12

zmiana podstawy prawnej funkcjonowania

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2010-10-14 11:05:22

zmiana nazwy jednostki

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2010-09-29 12:21:02

zmiana na stanowiskach

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2010-09-29 12:17:50

zmiana na stanowiskach

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2010-09-29 07:04:09

zmiana regulaminu organizacyjnego

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2010-09-29 07:01:21

zmiana regulaminu organizacyjnego

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2010-09-29 07:00:15

zmiana regulaminu organizacyjnego

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2010-04-16 11:39:58

zmiana w RN

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2010-03-05 11:03:56

zmiana aktu prawnego

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2010-03-04 09:00:24

zmiana na stanowiskach

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2010-03-04 08:59:08

zmiana na stanowiskach

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2010-02-08 07:27:06

zmiany na stanowiskach

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-10-12 09:39:25

zmiana na stanowiskach osób odpowiedzialnych

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-09-16 10:02:33

zmiana nazwy

zmiany do tekstu
Instrukcja korzystania z serwisu BIP

Data
2009-09-09 06:36:36

zmina nazwy

zmiany do tekstu
Redakcja BIP

Data
2009-09-09 06:35:23

zmina nazwy

zmiany do tekstu
Dostęp do informacji nie publikowanych w BIP

Data
2009-09-09 06:33:12

zmiana nazwy

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2009-09-09 06:29:32

zmiana nazwy

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-09-09 06:28:10

zmiana nazwy

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2009-09-09 06:26:38

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Instrukcja korzystania z serwisu BIP

Data
2009-09-02 09:36:32

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-08-18 12:32:42

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-07-31 10:44:38

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2009-07-29 11:23:15

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-07-29 11:21:35

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-07-29 11:20:25

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2009-07-29 11:18:45

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-07-29 11:10:24

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-07-29 11:03:02

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-07-29 11:01:45

zmiana gramatyczna

zmiany do tekstu
Majątek

Data
2009-07-29 07:53:28

zmiana techniczna

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2009-07-28 13:27:57

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-07-28 13:26:29

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-07-28 13:19:50

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-07-27 12:12:11

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2009-07-27 12:11:54

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Dyrektor

Data
2009-07-27 12:10:46

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2009-07-27 12:05:07

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2009-07-27 12:01:31

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organy statutowe

Data
2009-07-24 11:19:03

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-07-13 12:13:37

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-07-10 11:55:02

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-07-09 11:49:52

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-07-09 09:16:39

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-07-09 07:47:57

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Kierownictwo

Data
2009-07-09 07:45:52

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Kierownictwo

Data
2009-07-09 07:45:14

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-07-09 07:38:34

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-06-17 07:56:32

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Instrukcja korzystania z serwisu BIP

Data
2009-06-17 07:52:29

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-06-17 07:46:46

zmiana marytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-06-17 07:44:26

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-06-17 07:40:02

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-06-17 07:32:21

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-06-17 07:07:32

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Niepodlegające Ustawie

Data
2009-06-17 07:06:39

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Podlegające Ustawie

Data
2009-06-17 07:05:05

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Podlegające Ustawie

Data
2009-06-16 13:23:50

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Dostęp do informacji nie publikowanych w BIP Centr

Data
2009-06-10 13:59:57

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Kierownictwo

Data
2009-06-09 12:33:54

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-06-09 12:00:01

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2009-06-09 11:58:50

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2009-06-09 11:56:49

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Akty prawne

Data
2009-06-09 11:46:25

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Dostęp do informacji nie publikowanych w BIP

Data
2009-06-09 11:37:32

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-06-09 11:29:42

zmiana marytoryczna

zmiany do tekstu
Schemat organizacyjny

Data
2009-06-09 11:25:17

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Dostęp do informacji nie publikowanych w BIP

Data
2009-06-09 11:23:22

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Organizacja

Data
2009-06-08 08:30:26

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Redakcja BIP

Data
2009-06-08 08:27:38

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Redakcja BIP

Data
2009-06-04 12:01:01

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Data
2009-06-04 11:53:20

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Regulamin organizacyjny

Data
2009-06-03 10:54:24

zmiana funkcjonalna

zmiany do tekstu
akty prawne

Data
2009-06-03 10:51:52

zmiana funkcjonalna

zmiany do tekstu
Kierownictwo

Data
2009-06-03 10:50:21

zmiana funkcjonalna

zmiany do tekstu
Kierownictwo

Data
2009-06-03 10:48:59

zmiana funkcjonalna

zmiany do tekstu
Dziedziny/Kategorie

Data
2009-06-03 09:21:46

likwidacja

zmiany do tekstu
akty prawne

Data
2009-06-03 09:19:13

wprowadzenie aktu prawnego

zmiany do tekstu
akty prawne

Data
2009-06-03 08:31:55

literówka

zmiany do tekstu
akty prawne

Data
2009-06-03 08:30:56

literówka

zmiany do tekstu
akty prawne

Data
2009-05-08 07:50:30

aktualizacja

zmiany do tekstu
Instrukcja korzystania z serwisu BIP

Data
2009-05-08 07:49:31

aktualizacja

zmiany do tekstu
Instrukcja korzystania z serwisu BIP

Data
2009-05-08 07:29:45

aktualizacja

zmiany do tekstu
Instrukcja korzystania z serwisu BIP

Data
2009-05-08 07:16:22

rozszerzenie informacji

zmiany do tekstu
akty prawne

Data
2009-05-08 07:06:59

zmiana merytoryczna

zmiany do tekstu
Redakcja BIP

Data
2009-05-08 07:04:56

rozszerzenie informacji

zmiany do tekstu
akty prawne

Data
2009-05-08 07:03:17

roszerzenie informacji

zmiany do tekstu
akty prawne

Data
2009-05-08 07:01:25

dostosowanie nowej treści

zmiany do tekstu
akty prawne

Data
2009-04-30 13:51:08

poprawki edytorskie

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2009-04-30 13:48:36

poprawki edytorskie

zmiany do tekstu
Rada Naukowa

Data
2009-04-30 13:45:20

poprawki edytorskie

zmiany do tekstu
Kierownictwo

Data
2009-04-30 13:43:47

poprawki edytorskie

zmiany do tekstu
Dziedziny/Kategoriebip.gov.pl