mapa strony   |   kontakt   |

Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Instytut działa pod nazwą: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG  w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, jako państwowa osoba prawna. 

Podstawa prawna działalności: Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Forma prawna: Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Nazwa skrócona: Łukasiewicz-EMAG.
Organ nadzoru: Prezes Centrum Łukasiewicz.

Instytut Sieci posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 0000849773.

Instytut Sieci jest jednostką nastawioną na prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, wspieranie polityki gospodarczej oraz naukowej państwa. Oprócz działalności podstawowej, prowadzi wyodrębnioną działalność gospodarczą.

Szczegółowy przedmiot i zakres działania Instytutu Sieci określa statut zatwierdzony przez Prezesa Centrum Łukasiewicz.

1) Statut Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

Organizację Instytutu Sieci odzwierciedla struktura organizacyjna, stanowiąca załącznik do Regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz.

2) Schemat organizacyjny

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 03.12.2021
Dokument oglądany razy: 10 889
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 03.12.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl