mapa strony   |   kontakt   |

Status prawny, przedmiot działania i organizacja

Instytut działa pod nazwą: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG  w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, jako państwowa osoba prawna. 

Podstawa prawna działalności: Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Forma prawna: Instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Nazwa skrócona: Łukasiewicz-EMAG.
Organ nadzoru: Prezes Centrum Łukasiewicz.

Instytut posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 0000849773.

Instytut  jest jednostką nastawioną na prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, wspieranie polityki gospodarczej oraz naukowej państwa. Oprócz działalności podstawowej, Instytut prowadzi wyodrębnioną działalność gospodarczą.

Szczegółowy przedmiot i zakres działania Instytutu  określa statut zatwierdzony przez Prezesa Centrum Łukasiewicz.

1) Statut Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

Organizację Instytutu  odzwierciedla struktura organizacyjna, stanowiąca załącznik do Regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz.

Strukturę organizacyjną tworzą komórki organizacyjne w ramach trzech głównych obszarów: back office, core business, front office.
Symbol
1) Dyrektor D
2) Rada Instytutu Sieci
3) Rada ds. certyfikacji
4) Centrum Koordynacji Łukasiewicza CKŁ
5) Zastępca Dyrektora ds. badawczych DN
6) Zastępca Dyrektora ds. finansowych, operacyjnych i komercjalizacji DF

CORE BUSINESS
7) Centrum Badań i Certyfikacji CBC
- Laboratoria Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej
- Laboratorium Badań Kabli i Badań Środowiskowych
- Laboratorium Badań Maszyn i Urządzeń Elektrycznych
- Laboratorium Badań Urządzeń Gazometrycznych
- Laboratorium Wzorcujące
- Laboratorium ITSEF
- Laboratorium Badań i Urządzeń Radiowych

8) Centrum Badawcze Informatyki BNI
- Grupa Badawcza – Systemy Sztucznej Inteligencji
- Grupa Badawcza – Informatyka Przemysłowa i Big Data
- Grupa Badawcza – Otwarta Nauka i Dane
- Grupa Badawcza – Standaryzacja i Certyfikacja Cyberbezpieczeństwa
- Grupa Badawcza – Architektura i Bezpieczeństwo Oprogramowania
- Grupa Badawcza – Dostępność Plus
9) Centrum Badawcze Technologii Innowacyjnych BNT
- Grupa Badawcza – Systemy Przemysłowe i Inżynieria Środowiska
- Grupa Badawcza – Systemy Uczące się
- Grupa Badawcza – Systemy Monitorowania i Bezpieczeństwa
- Grupa Badawcza – Systemy Transportowe
- Grupa Badawcza – Technologie Wodorowe
- Grupa Badawcza – Zdrowie

BACK OFFICE
10) Departament HR, Organizacji i Komunikacji DP
11) Departament Bezpieczeństwa i Infrastruktury IT DI
12) Dział BHP i ppoż. DB
13) Dział Ochrony Informacji Niejawnych DO
14) Dział Kontrolingu DC
15) Pełnomocnicy Dyrektora PD
16) Dział Księgowości DK
17) Dział Koordynacji Projektów FP
18) Dział Operacyjny FH
19) Dział Wdrożeń BW

FRONT OFFICE
20) Dział Współpracy Międzynarodowej BM
21) Dział Edukacji Cyfrowej SO


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 10.04.2024
Dokument oglądany razy: 22 594
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 10.04.2024
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl