mapa strony   |   kontakt   |

Dostęp do informacji nie publikowanych w BIP

Informacje nieudostępnione w BIP podlegają udostępnianiu na wniosek zainteresowanej osoby. Wniosek o udostępnienie informacji może być złożony ustnie lub pisemnie.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna) oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 31.05.2017
Dokument oglądany razy: 7 190
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 31.05.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl