mapa strony   |   kontakt   |

Struktura własnościowa i majątek

W Instytucie Sieci mieniem państwowym zarządza się zgodnie z zasadami prawidłowej
gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności. 

Majątek jednostki - składniki oraz ich wartość bilansowa netto według stanu na 31.12.2022 r.

Środki trwałe:
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2  651 383,34
c) urządzenia techniczne i maszyny 11 009 423,68
d) środki transportu 11 731,07
e) inne środki trwałe 6 609,05







Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 14.02.2023
Dokument oglądany razy: 6 872
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 14.02.2023
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl