mapa strony   |   kontakt   |

klauzule i wnioski do IOD

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zapewnienia kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych. Reguluje również zasady ochrony danych osobowych w celu zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Stosujemy wymogi stawiane przez RODO, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i zapewniania praw osób, których dane dotyczą.
Istotne informacje o przetwarzaniu danych osobowych, szczególnie w jakim celu  są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane, zamieściliśmy w zakładkach. 

Każda zakładka zawiera inną klauzulę informacyjną. Administartor jest zobowiązany  przekazać osobie, której dane dotyczą, zebrane w nich informacje, udostępniając  klauzulę adekwatną do celu przetwarzania danych:

informacja dla oferentów - aby otworzyć kliknij link

informacja dla osób reprezentujących oferentów - aby otworzyć kliknij link


informacyjna dla wykonawców - aby otworzyć kliknij link
 

informacja dla osób reprezentujących wykonawców - aby otworzyć kliknij link

informacja dla uczestników naborów
 pracowniczych - aby otworzyć kliknij link

informacja dla uczestników szkoleń i kursów  - aby otworzyć kliknij link

informacja dla osób realizujących projekt Katalogi Administracji Publicznej - aby otworzyć kliknij link

Formularze dotyczące egzekwowania praw związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi


Wniosek o  udzielenie informacji lub udostępnienie lub przeniesienie danych - aby pobrać kliknij link 

Wniosek o sprostowanie lub usunięcie lub organiczenie lub wstrzymanie przetwarzania  danych - aby pobrać kliknij link

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 14.02.2023
Dokument oglądany razy: 9 122
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 14.02.2023
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl