mapa strony   |   kontakt   |

Organy statutowe

Organami Instytutu Łukasiewicz - EMAG są: dyrektor i Rada Instytutu Sieci.

1. Dyrektor m.in.:
  1. kieruje działalnością instytutu;
  2. reprezentuje instytut na zewnątrz;
  3. odpowiada za wyniki działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu;
  4. odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie instytutu.
Dyrektora powołuje Prezes Centrum Łukasiewicz po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu Sieci . 

2. Rada Instytutu Sieci  m.in.:
  1. określa perspektywiczne kierunki działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu;
  2. uchwala statut instytutu;
  3. wyraża opinie w sprawach dotyczących działalności instytutu Sieci przedstawionych przez dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz.


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Beata Zasada
Dokument z dnia: 02.01.2020
Dokument oglądany razy: 9 005
Opublikował: Beata Zasada
Publikacja dnia: 03.01.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl